Думки експертів

Податковий портрет сучасних ОАЕ

Олександра Нікітіна

Війна триває вже 2,5 роки, а відтак більшість українців, які виїхали за кордон в пошуках безпечного місця проживання, вже мали можливість на власному досвіді стикнутися з податковими режимами країн, в яких вони оселилися, і усвідомити, що на фоні більшості країн Європи з їх прогресивною шкалою оподаткування, Україна, фактично, ближча до податкового раю, ніж здавалось. Щоправда, дехто досі намагається гратися з фіскалами в схованки – жити за кордоном, заробляти в Україні або в третіх країнах, податки платити лише в України, а в країні фактичного проживання видавати себе за біженця і жити на неоподатковувану «соціалку». Натомість, як ми неодноразово попереджали, у 2025 році вже на повну запрацює обмін за стандартом CRS, який, з точки зору перевірки рахунків і збору інформації по клієнтах, почав частково працювати ще в 2023 і у вересні 2024 очікуються перші обміни. Детально про це у матеріалі. Отже, гра суттєво ускладниться і ставки різко зростуть (ми вже це відчуваємо по клієнтських запитах), і переконані, що далі буде ще веселіше.

Саме тому, ті, хто це усвідомлює, активно шукають юрисдикцію, яка б одночасно забезпечувала відносно низький рівень податкового навантаження як на особистому, так і на корпоративному рівні, адекватний рівень життя з можливістю заснувати власний бізнес або працевлаштуватися, відносно прості імміграційні процедури, адекватну банківську систему, яка б все ще працювала з нерезидентами не за всі гроші світу та реальні інвестиційні можливості (ну, це вже в якості бонусу).

Однією з таких юрисдикцій можна сміливо назвати Об’єднані Арабські Емірати з їх вільними зонами, нульовим WHT та 142 укладеними DTT, попри те, що у 2023 році вони все ж таки запровадили корпоративний податок в розмірі 9%.

Тож, тим читачам, хто все ще в пошуку своєї ідеальної гавані, пропоную цей невеличкий податковий огляд ОАЕ для прийняття максимально зваженого рішення.

В ньому ми торкнемося таких питань:

 1. Що таке корпоративний податок за законодавством ОАЕ? 
 2. Як визначається база оподаткування?
 3. Які існують ставки корпоративного податку? 
 4. Який дохід не підлягає оподаткуванню?
 5. Операції між пов’язаними особами та правила трансфертного ціноутворення?
 6. Чи існують податкові пільги?
 7. Хто є платниками корпоративного податку та за яких умов?
 8. Особливості оподаткування FZE (Freezone Entities).

Що таке корпоративний податок за законодавством ОАЕ?

Корпоративний податок («КП») – це прямий податок, що сплачується з прибутку юридичних осіб, партнерств, утворень без статусу юридичної особи (трастів), а також фізичних осіб, що здійснюють комерційну діяльність в ОАЕ. По суті, це класичний податок на прибуток підприємств, який також стягується з підприємницького прибутку фізичних осіб. КП сплачується щорічно за результатами податкового періоду платника податку. Податковим періодом є фінансовий рік (12 місяців) або його частина, за який складається та подається податкова декларація. Корпоративний податок підлягає сплаті протягом 9 місяців після закінчення відповідного податкового періоду.

Відповідний закон було підписано 3 жовтня 2022 року. Зазначений закон застосовується до податкових періодів, що починаються з та тривають після 1 червня 2023 року. 

Для бізнесів з фінансовим роком 1 червня – 31 травня.

 • Першим податковим періодом був період з 1.06.2023 – 31.05.2024.
 • Граничним терміном подання звітності за перший податковий період визначено 28 лютого 2025 року.

Для бізнесів з фінансовим роком 1 січня – 31 грудня. 

 • Першим податковим періодом є період з 1.01.2024 – 31.12.2024.
 • Граничним терміном подання звітності за перший податковий період визначено 30 вересня 2025 року.

Таким чином, попри те, що закон фактично працює з червня 2023 року, граничні терміни подання перших податкових декларацій ще не настали і час для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог федерального закону ще є. 

Як визначається база оподаткування?

Базою для нарахування та сплати корпоративного податку є чистий прибуток за даними бухгалтерського обліку, з урахуванням всіх передбачених законодавством корегувань для цілей розрахунку та сплати КП. 

Дохід, що підлягає оподаткуванню, визначається таким чином:

 • Резиденти ОАЕ сплачують КП як з доходу з джерелом походження в ОАЕ, так і з іноземного доходу.
 • Нерезиденти, які мають постійне представництво в ОАЕ або зв’язок через нерухомість, сплачують КП з доходу, пов’язаного з таким представництвом або нерухомістю. Якщо нерезиденти не мають представництва або нерухомості в ОАЕ, але отримують інші доходи з джерелом походження в ОАЕ, такі доходи обкладатимуться податком на репатріацію за ставкою 0%. 
 • Фізичні особи сплачують КП тільки з доходу від їхнього бізнесу (систематичної комерційної діяльності з метою отримання прибутку) в ОАЕ. Іноземний дохід фізичних осіб підлягатиме оподаткуванню, якщо пов’язаний з бізнесом в ОАЕ.

Важливі примітки.

 • Будь-який дохід фізичних осіб від трудової діяльності в ОАЕ не підлягає оподаткуванню корпоративним податком. 
 • Як юридичні особи, так і утворення без статусу юридичних осіб, в тому числі індивідуальна підприємницька діяльність фізичних осіб, потенційно можуть скористатися перевагами режиму звільнення для малого бізнесу, за умови, що вони відповідатимуть низці передбачених для цього вимог. Це означає, що вони не повинні будуть сплачувати корпоративний податок, натомість, матимуть низку зобов’язань з комплаєнса щодо кожного податкового періоду, які включатимуть обов’язок реєстрації платником податку, подання податкової декларації, а також ведення та збереження відповідних документів та звітності на підтвердження поданих податкових декларацій. 
 • У разі дотримання певних умов, деякі особи, відомі як Звільнені особи (Exempt Persons), звільняються від обов’язку сплати корпоративного податку, зокрема: 

  • Особи, які є членами або підпорядковуються федеральному уряду або місцевим органам влади ОАЕ або перебувають у їхній власності; 
  • певні організації, створені для конкретних суспільних потреб або соціальних цілей, наприклад, певні суспільно корисні підприємства; 
  • нафтогазові та інші види діяльності, пов'язані з природними ресурсами, які оподатковуються на рівні Еміратів; а також певні пенсійні фонди, фонди соціального забезпечення та інвестиційні фонди.

Які існують ставки корпоративного податку?

Корпоративний податок стягується за такими ставками:

 • ставка у розмірі 0% застосовується до частини оподатковуваного доходу, що не перевищує AED 375,000 (102 000 доларів США);
 • ставка у розмірі 9% застосовується до частину оподатковуваного доходу, що перевищує AED 375,000 (102 000 доларів США);
 • ставка у розмірі 0% застосовується до будь-якого Кваліфікованого доходу (Qualifying Income) осіб, зареєстрованих у певних Вільних Зонах (Кваліфікованих платників податку/Qualifying Free Zone Persons). 

Таким чином, якщо простими словами, то перші US$102 000 доходу будь-якого платника податку, а також всі 100% Кваліфікованого доходу Кваліфікованих платників податку оподатковуються за ставкою 0%.

Решта НЕ КВАЛІФІКОВАНОГО доходу НЕ КВАЛІФІКОВАНИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ >US$102,000 оподатковується за ставкою 9%.

Який дохід не підлягає оподаткуванню?

Внутрішні дивіденди

 • Дивіденди та інші розподіли прибутку, отримані від особи-резидента, звільнені від оподаткування корпоративним податком. Немає жодних додаткових умов, яким повинна відповідати особа, що підлягає оподаткуванню, для того, щоб скористатися цим звільненням.
 • Однак, інші доходи, наприклад, приріст капіталу або збитки від продажу частки участі в юридичній особі, яка є особою-резидентом, звільняються, за умови дотримання умов Звільнення за ознакою кваліфікованої участі. Іншими словами, дивіденди, отримані від юридичної особи, яка є резидентом, звільняються від оподаткування, навіть якщо частка участі в такій особі не кваліфікується як частка участі.

Дивіденди, отримані від іноземних юридичних осіб

Дивіденди та інші розподіли прибутку (приріст капіталу, розподіл ліквідаційної маси тощо), отримані від іноземних юридичних осіб, звільняються від оподаткування корпоративним податком, якщо одержувач має Кваліфіковану участь в іноземній компанії

З метою звільнення від оподаткування, Кваліфікована участь означає значну довгострокову частку власності в акціях або капіталі юридичної особи, яка забезпечує певний рівень контролю або впливу на діяльність особи.

Умови щодо Кваліфікованої участі виконуються, якщо дотримані всі наведені нижче умови: 

 • Платник податку має частку власності в розмірі 5% або більше, в акціях або капіталі юридичної особи, якою вона володіє або має намір володіти протягом, щонайменше, 12 місяців;
 • Платник податку має право на, щонайменше, 5% прибутку, що підлягає розподілу, та, щонайменше, 5% ліквідаційної маси (надходжень від ліквідації) юридичної особи, що ліквідується;
 • Не більше 50% активів особи, в якій платник податку має Кваліфіковану участь, складаються з часток, які підпадали б під звільнення від сплати корпоративного податку, якби вони належали безпосередньо оподатковуваній особі.
 • Особа, в якій платник податку має Кваліфіковану участь, підлягає оподаткуванню корпоративним податком або аналогічним податком у країні, в якій вона зареєстрована, за ставкою, щонайменше, 9%.

Крім цього, володіння часткою з історичною вартістю придбання в розмірі не менше AED 4,000,000 (1 000 000 дол. США), також може вважатися Кваліфікованою участю. При цьому, вартістю придбання вважається вартість фактично сплаченої продавцеві такої частки.

Слід зазначити, що за умови, якщо особа, яка здійснює виплату дивідендів/розподіл прибутку в інший спосіб, зменшує свою податкову базу на суму виплачених дивідендів (розподіленого прибутку) у країні резидентства, до суми таких дивідендів (прибутку) не застосовується звільнення в ОАЕ. 

Також важливо, що дохід від Кваліфікованої участі підлягає звільненню від оподаткування за ознакою Кваліфікованої участі тільки за умови, що отримувач такого доходу є його фактичним бенефіціарним власником, а не агентом, номіналом, посередником тощо. Ознакою бенефіціарної власності, крім юридичного та фактичного контролю, є право на отримання всіх економічних вигід від такої участі.

Дохід від іноземного постійного представництва

Резидент ОАЕ має право не включати дохід, отриманий через іноземне постійне представництво, до складу оподатковуваного доходу. За таких умов, витрати та збитки резидента, пов’язані з таким представництвом, не враховуються у складі податкових витрат та не зменшують податкову базу резидента – платника податку. 

Такий вибір є можливим, якщо за правилами країни, де розташоване відповідне постійне представництво, дохід такого представництва підлягає оподаткуванню податком на прибуток або іншим аналогічним податком за ставкою не нижче 9%.

Операції між пов'язаними особами і правила трансфертного ціноутворення 

Пов'язані особи повинні застосовувати «принцип витягнутої руки» при укладанні угод або домовленостей між собою. Це означає, що ціна операції між пов'язаними особами повинна бути такою ж, як, якщо б така операція відбувалася між двома непов'язаними незалежними сторонами.

Якщо ціна операції або домовленості між пов'язаними особами не відповідає принципу «витягнутої руки», ДПС скоригує оподатковуваний дохід оподатковуваної особи для досягнення результату «витягнутої руки», який найкращим чином відображає обставини операції або домовленості.

Правила трансфертного ціноутворення застосовуються як до внутрішніх, так і до транскордонних операцій, що здійснюються як юридичними, так і фізичними особами.

Особи, що підлягають оподаткуванню, зобов’язані подати інформацію про операції з пов’язаними особами одночасно з поданням податкової декларації. 

Законодавством передбачені додаткові вимоги щодо ведення майстер-файлу та локального файлу, якщо дохід платника податку за податковий період перевищує 54,5 М. дол. США або, якщо платник податку належить до Мультинаціональної групи (MNE) з консолідованим доходом більше 3 млрд AED.

Які існують податкові пільги?

Режим звільнення для малого бізнесу (Small business relief)

Платник податку, річний дохід якого не перевищує 816 000 дол. США у звітний та всі попередні податкові періоди, які закінчуються 31 грудня 2026 року, може обрати режим звільнення від оподаткування для малого бізнесу, та відтак не сплачувати корпоративний податок та не подавати повну податкову декларацію. При цьому, їм дозволено використовувати збитки цих періодів та витрати на % у майбутніх періодах, коли вони оподатковуватимуться за загальними правилами.

Такий режим не можуть обрати:

 • особи, які є компанією-засновником мультинаціонального підприємства,
 • Кваліфіковані платники податку, зареєстровані у Вільних Зонах. 

В період дії цього спеціального режиму такі платники податки не складають та не подають звітність по ТЦО, втім, зобов’язані здійснювати транзакції з пов’язаними особами на ринкових умовах.

Операції з передачі активів та зобов’язань в межах кваліфікованої групи (Transfers within a Qualifying Group)

Операції з передачі активів та зобов’язань в межах кваліфікованої групи для операційних цілей не створює податкових наслідків для членів відповідної групи.

Режим звільнення при реструктуризації бізнесу (Business restructuring relief)

За певних умов передача бізнесу або його незалежної частини, в обмін на частку участі в капіталі юридичної особи, може підпадати під режим звільнення при реструктуризації бізнесу. За таких умов ні доходи, ні витрати, пов’язані з такою передачею, не враховуються при розрахунку оподатковуваного доходу жодної сторони відповідної транзакції.

Хто є платниками корпоративного податку та за яких умов?

За загальним правилом, платниками корпоративного податку є:

 • Юридичні особи, зареєстровані в ОАЕ та іноземні юридичні особи, за умови, що місцем їх ефективного управління та контролю є ОАЕ
 • Іноземні юридичні особи, які мають постійне представництво в ОАЕ; 
 • Іноземні юридичні особи, які отримують дохід з державних джерел в ОАЕ; 
 • Іноземні юридичні особи, які отримують дохід від нерухомого майна, розташованого в ОАЕ; та
 • Фізичні особи, які здійснюють комерційну (в тому числі, індивідуальну підприємницьку) діяльність в ОАЕ, за умови, що їх річний оборот від здійснення такої комерційної діяльності перевищує AED 1 млн. (272,000 дол. США).

Що стосується оподаткування фізичних осіб, важливо зазначити дві речі:

 • дохід від комерційної (підприємницької) діяльності ВКЛЮЧАЄ дохід індивідуального партнера в утворенні без статусу юридичної особи, яке здійснює комерційну діяльність в ОАЕ, І НЕ ВКЛЮЧАЄ (та, відповідно, не підлягає оподаткуванню) трудовий дохід, а також дохід від особистих інвестицій (що здійснюється не на підставі ліцензії та не вважається комерційною діяльністю відповідно до закону) та інвестицій в нерухомість (не на підставі ліцензії). Доходом від інвестування в нерухомість вважається дохід від прямого або непрямого продажу, оренди, суборенди землі або нерухомості в ОАЕ, за умови, що такі операції не потребують отримання ліцензії.  
 • локальне законодавство ОАЕ містить спеціальні правила щодо визначення резидентського статусу юридичних та фізичних осіб з метою оподаткування. В цьому аспекті імміграційне резидентство не дорівнює автоматично податковому резидентству та не дозволяє отримати сертифікат податкового резидента в ОАЕ.

Що стосується партнерств, з точки зору корпоративного оподаткування до них застосовуються різні правила.

Партнерства, які мають статус юридичних осіб, оподатковуються за правилами, встановленими для юридичних осіб на корпоративному рівні .

Партнерства/інші утворення без статусу юридичних осіб не вважаються платниками податку на рівні таких утворень, натомість, кожен партнер/засновник такого утворення є платником корпоративного податку з частини доходу від такого утворення, яка належить такому партнеру/утворенню. 

Всі особи, які визнаються платниками корпоративного податку за законодавством ОАЕ, зобов’язані зареєструватися в якості платників корпоративного податку та отримати відповідний реєстраційний номер. Реєстрація має бути здійснена ДО спливу граничних термінів, встановлених для подання податкової звітності. Нагадаємо, що такі терміни залежать від податкового періоду відповідного платника податку.

Вимога щодо обов’язкової реєстрації не розповсюджуються на нерезидентів, які не мають постійного представництва і отримують дохід лише з державних джерел, натомість, така вимога є обов’язковою для власників нерухомості в ОАЕ, які отримують комерційний дохід від такої нерухомості.

Особливості оподаткування FZE (Freezone Entities)

Якщо особа зареєстрована у Вільній Зоні та відповідає певним критеріям, вона може бути визнана Кваліфікованим платником податку (Qualifying Free Zone Person) і відтак матиме право застосовувати нульову ставку корпоративного податку до власного Кваліфікованого доходу (Qualifying Income). Нульова ставка корпоративного податку застосовується до спливу пільгового періоду, визначеного законодавством відповідної Вільної Зони (якщо такий період не буде поновлено). 

Для того, щоб бути визнаною Кваліфікованим платником податку, особа має відповідати таким вимогам: 

 • отримувати кваліфікований дохід від здійснення певних видів діяльності; 
 • підтримувати адекватний рівень економічної присутності (сабстансу) в ОАЕ;
 • задовольняти вимогу de minimis; 
 • обрати не бути платником корпоративного податку; 
 • дотримуватись визначених законодавством правил ТЦУ та документації з ТЦУ; та 
 • готувати та зберігати підтверджену аудитором фінансову звітність. 

На відміну від звичайних платників податків, які мають право на застосування нульової ставки корпоративного податку на перші AED 375,000 свого доходу, кваліфіковані платники податку не мають права на таке звільнення, отже, весь дохід, який не визнається кваліфікованим доходом, підлягає оподаткуванню за ставкою 9%. 

Кваліфікованим доходом визнається

 • Дохід від операцій з іншими кваліфікованими платниками податків, за умови, що це не – дохід від Виключеної діяльності; 
 • Дохід від операцій з не кваліфікованими платниками податку, резидентами та нерезидентами, за умови, що це – дохід від кваліфікованої діяльності, яка не є Виключеною діяльністю; та 
 • Будь-який інший дохід за умови дотримання вимог de minimis. 

Вимога de minimis:

Вимога de minimis вважається виконаною, якщо дохід від не кваліфікованої діяльності протягом податкового періоду не перевищує нижчий з двох показників:

 • AED 5,000,000; або 
 • 5% від загального доходу. 

Перелік Виключених видів діяльності, так само як і перелік Кваліфікованих видів діяльності, визначено законом.  

Кожні чотири податкові періоди кваліфікований платник податку може обирати оподаткування корпоративним податком за загальним правилом. 

Якщо кваліфікований платник податку припинить відповідати передбаченим вище критеріям до кваліфікованого платника податку, в будь-який час протягом будь-якого податкового періоду, він втратить право на застосування нульової ставки корпоративного податку з початку такого періоду і на наступні п’ять податкових періодів.

Прострочення у поданні податкової декларації або сплаті корпоративного податку передбачає накладення штрафів.

ВСІ платники податку та ВСІ Звільнені особи зобов’язані зберігати бухгалтерські документи протягом семи років після закінчення податкового періоду, до якого вони відносяться. 

Сподіваємось, наведений огляд допоміг вам розібратися у податковій системі ОАЕ.

А якщо у вас залишились додаткові питання, будь ласка, звертайтесь за індивідуальною податковою консультацією. Ми і наші локальні партнери в ОАЕ із задоволенням вам допоможемо.