Інвестиції

Що таке біржа та як вона регулюється

Ірина Цимбалюк
Що таке біржа та як вона регулюється

Біржа – це організований ринок, де покупці та продавці зустрічаються для торгівлі цінними паперами: акціями, облігаціями, ф'ючерсами, активами та опціонами. Біржі надають платформу для здійснення угод між учасниками ринку, забезпечують прозорість цін та сприяють ефективному ціноутворенню.

Існує декілька видів бірж:

 • фондові;
 • товарні;
 • валютні;
 • біржі деривативів.

Регулюються біржі державними органами, що забезпечують чесність, прозорість та ефективність роботи ринку. Регулятивні органи встановлюють правила торгівлі, наглядають за діяльністю бірж, захищають права інвесторів. В Україні таким органом є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Чим займаються біржі та як вони влаштовані – розглянемо далі.

Як влаштована біржа

Як влаштована біржа

Для того, щоб розібратися у принципах роботи майданчика, розглянемо, як працює біржа.

Учасники

На біржі є декілька гравців:

 • брокери;
 • інвестори;
 • емітенти;
 • сама біржа. 

Брокери – це професійні посередники, які виконують замовлення інвесторів на купівлю та продаж цінних паперів. Інвестори – це фізичні та юридичні особи, які купують та продають цінні папери з метою отримання прибутку. Емітенти – компанії, що випускають цінні папери для залучення коштів. Біржа – організація, яка надає платформу для торгівлі та встановлює правила її проведення.

Торгова система

Інвестори подають брокеру замовлення на купівлю або продаж цінних паперів, вказуючи обсяг та ціну. Далі всі замовлення на купівлю та продаж збираються в єдиній електронній системі. Біржа зіставляє замовлення покупців і продавців за найкращою ціною. Коли знаходиться відповідність між покупцем і продавцем, укладається угода.

Ціноутворення

Ціна на цінний папір визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Цінні папери продаються на аукціоні, де перемагає той, хто запропонує найвищу ціну для акцій або найнижчу – для облігацій. Ціни також можуть відстежуватися за допомогою індексів, наприклад, S&P 500.

Розрахунки та поставка

Після укладення угоди відбувається її розрахунок. Покупець сплачує продавцю ціну цінного паперу, а продавець передає йому право власності на нього. Цінні папери зберігаються в депозитарії, який гарантує їх безпеку та облік.

Регулювання

Робота біржі регулюються державними органами. Саме регулятори встановлюють правила торгівлі, наглядають за діяльністю бірж та захищають інвесторів від шахрайства та маніпулювання ринком.

Для чого призначена біржа

Для чого призначена біржа

Дізнавшись, як відбувається циркуляція капіталу, розглянемо основні функції біржі:

 1. Надання платформи для торгівлі акціями. Біржа створює прозоре та ефективне середовище, де інвестори можуть купувати та продавати акції з гарантією безпеки. Це сприяє мобільності капіталу та дозволяє компаніям залучати кошти від інвесторів.
 2. Сприяння ціноутворенню. Завдяки постійному надходженню замовлень на купівлю та продаж акцій на біржі формується ринкова ціна. Вона відображає реальну вартість акцій компанії, ґрунтуючись на попиті та пропозиції.
 3. Забезпечення ліквідності. Біржа гарантує, що інвестори можуть легко знайти покупців або продавців для своїх акцій. Це робить інвестиції в акції більш привабливими, оскільки інвестори знають, що вони зможуть швидко вийти з гри, якщо їм це знадобиться.
 4. Зниження інформаційної асиметрії. Біржа публікує інформацію про компанії, які випускають акції, що робить ринок більш прозорим. Це допомагає інвесторам приймати обґрунтовані рішення щодо купівлі та продажу акцій.
 5. Захист інвесторів. Біржа встановлює правила та норми, спрямовані на захист інвесторів від шахрайства та маніпулювання ринком. Це робить ринок акцій більш справедливим та сприяє довірі до нього.

Ми розглянули основні функції біржі, але вона також виконує низку інших завдань, наприклад:

 • збір та обробка інформації про ринок;
 • надання аналітичних послуг інвесторам;
 • розробка нових фінансових інструментів;
 • сприяння корпоративному управлінню.

Фондові біржі, як кредитно-фінансові інститути, відіграють важливу роль у сучасній економіці й забезпечують ефективне функціонування ринків капіталу.

Регуляція та контроль

Регуляція та контроль

Регулювання бірж – це система заходів, спрямованих на забезпечення чесності, прозорості та ефективності роботи біржового ринку.

Регулювання має декілька цілей:

 • захист інвесторів від шахрайства та маніпулювання ринком;
 • підтримка справедливої конкуренції;
 • забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи;
 • сприяння розвитку ринку капіталу.

В Україні функціонує два урядових органи регулювання бірж – Національний банк України (НБУ), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). В своїй роботі вони використовують наступні інструменти:

 1. Закони та нормативні акти, наприклад, закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також Положення про діяльність бірж.
 2. Ліцензування та реєстрація. Для здійснення біржової діяльності біржа повинна отримати ліцензію від НКЦПФР.
 3. Правила торгівлі. Біржа розробляє та затверджує правила торгівлі, конвертації готівки, які визначають порядок здійснення угод на біржі.
 4. Нагляд. Регулюючі органи здійснюють нагляд за діяльністю бірж, щоб переконатися, що вони дотримуються правил.
 5. Санкції. За порушення правил регулюючі органи можуть застосовувати санкції до бірж, наприклад, штрафи, зупинення торгів або позбавлення ліцензії.

Також інструментами регулювання вважаються депозитарно-кліринговий центр (ДКЦ) та розрахункова палата. Якщо говорити простими словами, то депозитарно-кліринговий центр (ДКЦ) – це як банк для цінних паперів. Він зберігає записи про те, хто володіє якими цінними паперами, і допомагає людям купувати та продавати їх.

Розрахункова палата – це частина ДКЦ, яка гарантує, що продавець цінних паперів отримає гроші від покупця, а покупець цінних паперів отримає цінні папери від продавця.

Приклади депозитарно-клірингових центрів та розрахункових палат в Україні:

 • Національний депозитарний центр України (НДЦ);
 • Українська біржа;
 • Центральний депозитарій цінних паперів;
 • Клірингова палата України.

ДКЦ, розрахункова та клірингова палати відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та ефективності біржового ринку: вони знижують ризики для людей, які купують і продають цінні папери, роблять ринок цінних паперів більше ефективним.

Ми розглянули, що таке біржа, як вона працює та які є інструменти регулювання і контролю. Розуміння, що таке біржовий ринок допоможе вам не тільки збільшити заощадження, а й опанувати нову для себе професію трейдера. Ще більше цікавих та корисних статей про біржу та біржовий ринок шукайте в нашому блозі.