• Головна
 • Думки експертів
 • Аналіз ризиків та функцій: оцінка функцій, ризиків та активів, які використовуються пов’язаними сторонами в транзакціях, для визначення відповідного рівня винагороди
Думки експертів

Аналіз ризиків та функцій: оцінка функцій, ризиків та активів, які використовуються пов’язаними сторонами в транзакціях, для визначення відповідного рівня винагороди

Сюзанна Міхонік

Аналіз функцій та ризиків є важливим компонентом у трансфертному ціноутворенні. Його мета – оцінити економічну обґрунтованість цін у внутрішньогрупових транзакціях між пов'язаними компаніями.

Раніше ми говорили про те, що документація з ТЦУ, яку ми складаємо для обґрунтування ціни, повинна містити функціональний аналіз контрольованої операції, зокрема відомості про функції осіб, що є сторонами у контрольованій операції, про використані ними активи, пов’язані з такою контрольованою операцією, та економічні ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції.  

Відповідно до настанов ОЕСР: 

«Для того, щоб обрати та застосувати найбільш відповідний до обставин випадку метод трансфертного ціноутворення, необхідно мати інформацію про фактори порівнянності щодо контрольованої операції, яка розглядається, та, зокрема, щодо функцій, активів та ризиків всіх сторін контрольованої операції, у тому числі, іноземного асоційованого підприємства».

Основні причини необхідності функціонального аналізу

Давайте розглянемо основні причини необхідності функціонального аналізу:

 1. Визначення функцій та ролей  —  допомагає зрозуміти, які саме функції виконує кожна зі сторін у транзакції, наприклад, виробництво, маркетинг, розподіл тощо.
 2. Оцінка ризиків  —  ідентифікує ризики, які беруть на себе сторони, такі як кредитні ризики, ринкові ризики та ризики інвестування.
 3. Розподіл активів — визначає, які активи (нематеріальні та матеріальні) використовуються в операціях і як вони впливають на створення вартості.
 4. Встановлення економічної обґрунтованості — допомагає оцінити, чи є ціни у контрольованих операціях ринковими, порівнюючи їх із цінами у неконтрольованих операціях між незалежними сторонами.
 5. Відповідність законодавчим вимогам — забезпечує відповідність місцевим та міжнародним вимогам щодо трансфертного ціноутворення, зокрема, рекомендаціям ОЕСР.
 6. Запобігання спорам — мінімізує ризик податкових спорів та санкцій завдяки належній документації та обґрунтуванню цін.

Функціональний аналіз є критично важливим для забезпечення прозорості та справедливості в розподілі прибутків між пов'язаними сторонами, а також для відповідності нормативним вимогам.

Ідентифікація та аналіз функцій 

Перший етап включає ідентифікацію функцій, які виконуються кожною стороною у внутрішньогруповій транзакції. Наступний етап включає оцінку функцій, які виконуються кожною стороною. Цей етап включає аналіз складності та значущості функцій.

На які функції потрібно звернути увагу та врахувати під час аналізу:

Здійснення стратегічного управління

Хто уповноважений приймати стратегічні рішення щодо господарської діяльності один одного. 

Хто впливає на прийняття рішень щодо господарської діяльності. 

Виготовлення продукції, збірка, контроль якості

Визначаємо виробника. Які функції виконує сторона у виробництві товарів або наданні послуг.

Проведення науково-дослідних робіт 

Яка зі сторін має у власному штаті фахівців з науково-дослідних робіт, а отже, займається інноваціями та розробкою нових продуктів.

Планування кількості та асортименту Товару 

Визначаємо, хто, в які терміни прогнозує обсяг попиту на Товар з боку своїх клієнтів. 

Маркетингові: рекламні кампанії, продажі, після продажне обслуговування.

Як і ким здійснюється просування продукції та управління продажами.

Пакування та маркування Товару 

Тара та внутрішня упаковка повинні забезпечувати повне збереження і захищати товар від пошкоджень при транспортуванні усіма видами транспорту з урахуванням перевалок, тому визначаємо яка з сторін бере в цьому участь. 

Логістичні: зберігання, транспортування, дистрибуція

Визначаємо, на яких умовах відбувалося транспортування Товару (CIP, FOB, FCA, EXW тощо). Як організовані транспортування, зберігання та дистрибуція товарів.

Митне оформлення 

Яка зі сторін несе витрати по виконанню всіх митних формальностей.

Контроль якості

Якість Товару повинна відповідати технічним умовам, вказаним в Контракті. Хто відповідає та гарантує, що поставлений Товар відповідає рівню техніки та стандартам якості для даного роду товарів, що існують в країні Продавця на момент виконання Контракту. 

Хто перевіряє виконання вищевказаних норм. 

Зберігання Товару

Де і ким зберігається Товар до моменту відвантаження. 

Ціноутворення

Ким встановлюється ціна, додаткова маржа, включається чи ні: вартість завантаження і транспортування, виконання всіх митних формальностей, витрати на отримання сертифікатів, належної упаковки та маркування товарів тощо.

Фінансування

Аналізуємо умови оплати (попередня оплата або післяплата, терміни оплати), валюту контракту.

Адміністративні: управління персоналом, IT-підтримка, юридичні послуги

Яка зі сторін здійснює відповідні послуги щодо контрольованої операції.

Адміністрування та бухгалтерський облік

Наявність ресурсів для адміністрування своєї діяльності. Участь сторін в обліку та підготовці звітності.  

Ідентифікація та аналіз ризиків

Аналіз ризиків у трансфертному ціноутворенні відіграє ключову роль у забезпеченні справедливого та ринкового розподілу прибутків між пов'язаними сторонами. Ось основні причини, чому цей аналіз є необхідним:

 1. Визначення відповідальності — аналіз ризиків допомагає чітко визначити, яка зі сторін несе відповідальність за певні ризики в рамках контрольованих операцій. Це включає кредитні ризики, ризики змін ринкових умов, виробничі ризики тощо.
 2. Оцінка економічної обґрунтованості — розподіл ризиків між сторонами має відповідати розподілу прибутків. Тобто, сторони, які беруть на себе більші ризики, мають отримувати більшу винагороду. Це забезпечує економічну обґрунтованість трансфертних цін.
 3. Визначення ціноутворюючих факторів — ризики впливають на рівень трансфертних цін. Наприклад, вищі ризики можуть обґрунтовувати вищі ціни або винагороди для сторін, які приймають ці ризики. 
 4. Документування та відповідність вимогам — аналіз ризиків є необхідним для підготовки документації з трансфертного ціноутворення, яка відповідає місцевим та міжнародним нормативним вимогам. Це допомагає уникнути потенційних податкових спорів та санкцій.
 5. Оптимізація управління ризиками — аналіз ризиків дозволяє компаніям краще розуміти та управляти своїми ризиками, що може призвести до більш ефективного управління фінансами та операціями.
 6. Забезпечення прозорості — детальний аналіз ризиків забезпечує прозорість фінансових операцій між пов'язаними сторонами, що важливо для регуляторів і зовнішніх аудиторів.

Наведу до прикладу основні типи ризиків:

Ризики, пов'язані з процесом виробництва або надання послуг

Виробничий ризик являє собою ризик втрати внаслідок несприятливих змін у виробничій сфері організації, включаючи аварії на виробництві, збій виробничо-технологічного процесу та неповне завантаження виробничих потужностей.

Ризик, пов’язаний з відсутністю результатів науково-дослідних робіт

Даний ризик пов’язаний з тим, що витрати на проведення науково-дослідних робіт здійснюються без будь-яких гарантій комерційного ефекту від наукових розробок, а також існування будь-якого корисного результату від їх здійснення.

Комерційні ризики

Ризики, пов'язані зі змінами попиту, конкуренцією, ціноутворенням на ринку.

Підприємницький ризик

Підприємницький ризик полягає у можливості понесення стороною втрат внаслідок допущених помилок при здійсненні стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію виробництва і реалізації. 

Ризик зміни ринкових цін

Ризик зміни ринкових цін являє собою ризик того, що сторона операції не зможе продати продукцію за тією ціною, яка дозволяє отримати прибуток. Такий ризик виникає в результаті збільшення конкуренції або зміни очікувань ринку щодо продукції або послуг компанії. 

Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик неспроможності клієнта, після отримання товарів чи послуг, оплатити отримані товари (послуги) у повному обсязі, який передбачено в договорі. 

Фінансові ризики

Включають кредитні ризики, ризики зміни валютного курсу, ризики ліквідності.

Ризик знецінення виробничих запасів, втрати Товаром споживчих якостей 

Ризик знецінення запасів пов’язаний з погіршенням якості та інших споживчих характеристик продукції, що впливає на зниження ціни товарів.

Ризик, пов’язаний з втратою майна або майнових прав 

Ризик втрати майна або майнових прав – це ризик, пов’язаний з втратою майна в результаті втрати права власності на товар.

Ризик заподіяння шкоди навколишньому природньому середовищу 

Ризик заподіяння шкоди навколишньому природньому середовищу у зв’язку з особливостями виробничої діяльності сторін операції.

Інвестиційний ризик

Він характеризується як можливість виникнення фінансових втрат внаслідок помилок, допущених під час здійснення інвестування. 

Ризик, пов’язаний з неналежною якістю Товару

Цей ризик являє собою ризик того, що надані компанією товари можуть виявитись неякісними, призвести до втрат або спричинити шкоду клієнту чи третій особі. Також цей ризик враховує те, що компанія буде зобов’язана компенсувати клієнту понесені збитки, також це ризик того, що клієнт відмовиться від виконання умов договору. 

Ризик, пов’язаний з втратою чи пошкодженням Товару при транспортуванні 

Ризик, пов’язаний з тим, що під час транспортування товари будуть пошкоджені або безнадійно зруйновані, що унеможливлює їх подальше використання у господарській діяльності покупця. 

Юридичні ризики

Ризики, пов'язані з дотриманням законодавства та нормативних актів.

Як бачимо, за допомогою аналізу функцій та ризиків, ви забезпечуєте чітке розуміння ролі і внеску кожної сторони в процес створення вартості, що дозволяє встановити обґрунтовані трансфертні ціни.

Таким чином, аналіз функцій та ризиків у трансфертному ціноутворенні є ключовим інструментом для визначення справедливих і ринково обґрунтованих трансфертних цін між пов'язаними сторонами. Цей аналіз забезпечує розуміння ролей, обов'язків, ризиків та активів, залучених до контрольованих операцій.