Думки експертів

Як слід заповнювати КІК Звіт

Олена Кузнечікова
Зміст
Як слід заповнювати КІК Звіт

Що слід зазначати у КІК-звіті, ми розбирали минулого разу. Сьогодні пропоную поговорити про те, ЯК слід заповнювати звіт про КІК, та, особливо, його суперечливі графи.

Законодавством передбачено 2 форми Звіту: повний (F0108701 для фізичних осіб) та скорочений (F0108601). Кожна із вказаних форм заповнюється окремо щодо кожного звітного періоду й окремо по кожній КІК. Порядок заповнення форм Звіту про КІК і подання до контролюючого органу затверджено наказом Мінфіну України від 25.08.2022 №254.

Отже, у Звіті про КІК зазначаються (згідно з пп. 39-2.5.3 ПКУ):

Перш за все, дані самого контролера (зазвичай, Електронний кабінет (надалі – ЕК) підтягує їх автоматично): ПІБ контролера, його податковий номер й відповідну ДПІ за податковою адресою контролера. Також, обов’язково зазначається вид контролю – або формально-юридичний (тобто пряма чи опосередкована частка власності) або фактичний контроль, при чому, одночасно поставити відповідний символ «Х» і в графі 7.1 («формально-юридичний» контроль), і в графі 7.2 («фактичний» контроль) технічної можливості ЕК не надає, тож, коректним буде обирати як пріоритетний саме «формально-юридичний» контроль (графа 7.1).

Основні відомості про кожну окрему КІК окрім даних контролера, які вносять в Звіт про КІК

Найменування КІК, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (за наявності), номери державної реєстрації

В графах 8 та 9 вказується найменування КІК англійською (саме англійською, а не мовою оригіналу країни КІК, тож доведеться перекладати) та українською мовою. В графах 13.1 і 13.2, зазначається, відповідно, адреса КІК англійською (тож, з якоїсь чеської чи китайської мови доведеться перекладати) та українськими мовами.

В графі 12.1 вказується повне найменування країни КІК, а в графі 12.2 – її скорочене дволітерне найменування, як це визначено Наказам Держстату №32 від 08.01.2020 «Про затвердження кодів країн світу для статистичних цілей». До речі, «невірні назви та код держави, де знаходиться КІК» - є одними з статистичних недоліків, виявлених ДПС у звітах про КІК, поданих у 2023 за наслідками звітного 2022. Але також звертайте увагу, що у повідомлення про КІК, та у Звіті про КІК відповідно до програмних налаштувань ЕК код країн слід вносити літерами, але в Додатку КІК до майнової декларації контролера слід вказувати код країни КІК вже цифрами.

В графах 14.1 та 14.2 слід обрати одну з двох ОПФ для КІК – або юридична особа або утворення без статусу юридичної особи. В графах 15 і 16 вказується номер податкової реєстрації та номер державної реєстрації. Якщо в країні КІК не присвоюється окремий номер податкової реєстрації, в графі 15 «номер податкової реєстрації» можна ставити номер державної реєстрації із графи 16.

Якщо у КІК звітний фінансовий період відрізняється від звичайного календарного року (наприклад, класичний період для британських структур із квітня по квітень), відповідні дати зазначаються у графі 10: Дата початку фінансового року, встановлена КІК (наприклад, 01.04.2022), вноситься у графу 10.1, а Дата закінчення фінансового року, встановлена КІК, вноситься у графу 10.2.

Розмір частки, якою володіє контролер в КІК

Загальний розмір частки в КІК зазначається у графі 17.1, і у графах 17.2 та 17.3 розшифровується – володіння є безпосереднім чи опосередкованим.

У графі 19 позначається одна або декілька (вибір за контролером) підстав фактичного контролю над КІК у відповідних графах (графи 19.1 - 19.5).

Структура володіння часткою в КІК у разі опосередкованого володіння такою часткою

Структура володіння часткою КІК

Опосередковане володіння доведеться конкретизувати через вибір графи 18.1 у разі володіння «через інших осіб», або 18.2 – «через утворення без статусу юридичної особи», чи 18.3 - «через пов’язаних осіб».

В графу 18.1 «Х» слід поставити у разі володіння КІК через фідуціарний (номінальний) сервіс. В такому випадку додатково доведеться заповнити графу 20, в якій конкретизувати цю саме «іншу особу», через яку здійснюється володіння КІК, зазначивши її назву чи ПІБ, податковий номер та податкову адресу.

В графу 18.2 «Х» вноситься у разі володіння КІК через траст, партнерство без статусу юридичної особи, тощо.

Графа 18.3 заповнюється у разі опосередкованого володіння КІК через ланцюг компаній чи, наприклад, через родичів першого й другого ступеню спорідненості (чоловік (дружина), батьки, діти (включаючи повнолітніх), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, підопічні).

Інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) КІК, прибутку від операційної діяльності та прибутку до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності

Згідно з результатами поданих у 2023 КІК-звітів ще одним статистичним недоліком було також невірне визначення обмінного курсу для перерахунку у гривню. Тож зверніть увагу, що у графі 21 зазначається код валюти трьома літерами, у графі 21.1 - валюта КІК вже трьома цифрами. А у графі 21.2 вказується середньозважений офіційний курс НБУ за звітний період із зазначенням 6 цифр після коми. Для валют, які не входять до переліку СКВ, середньозважений курс яких кожного року розраховується НБУ й викладається на сайті НБУ, доведеться робити відповідні розрахунки вручну – підсумовувати офіційний курс НБУ за кожен день року і ділити на загальну кількість днів.

Відповідно до вказаного курсу валют повинні заповнюватись у гривні числові показники для:

  • графи 22 «сума доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) КІК за звітний фінансовий рік». Доходи повинні включати дохід від продажу ТМЦ та майна, послуг, роялті, відсотки, премії та будь-які інші суми. По суті, для цілей заповнення графи 22 використовується те саме визначення «сукупного доходу» у 2 мільйони євро для цілей КІК-звільнення (див. нижче);
  • графи 23 «прибуток від операційної діяльності КІК»;
  • графи 24 «прибуток до оподаткування КІК відповідно до даних фінансової звітності».

Від’ємне значення для цих граф не передбачене. І це – черговий системний недолік, що був виявлений ДПС по графах 22 та 27 за наслідками Звітів про КІК, поданих у 2023. Однак, ЕК знак «-« перед числовим значенням в графах 23-24 приймає.

Розрахунок скоригованого прибутку КІК, розмір такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролера

Розрахунок скоригованого прибутку КІК

Графи 25.1-25.3, 26 Звіту про КІК містять числове поле та заповнюються в гривнях без копійок. Графи 25.1-25.3 можуть бути як додатними, так і від’ємними, або дорівнювати нулю. У графі 26 Звіту зазначається розмір прибутку, що включається до складу загального оподаткованого доходу контролера/є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств (графа 25.3 × графу 17.1/100). Графа 26 може бути додатною або дорівнювати нулю.

Згідно з пп.39-2.4.3 ПКУ у разі, якщо прибуток КІК звільняється від оподаткування, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток КІК. І у разі, якщо скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподаткованого доходу, у такому випадку у графах 25.1 – 25.3 та 26 Звіту про КІК проставляється нуль – про що офіційно зазначає і ДПС у ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=40810 чи в ІПК, наприклад 806/ІПК/99-00-21-02-03-06 від 03.04.2023, 112/ІПК/99-00-24-03-03 ІПК від 08.01.2024.

Прибуток КІК, звільнений від оподаткування, відображається у графі 27, і числове значення буде співпадати із показником графи 24.

Якщо при розрахунку прибутку КІК доведеться застосовувати будь-які корегування, передбачені пп. 39-2.3.2 ПКУ, - заповнюються відповідні Додатки К, ТЦ чи ЦП до Звіту про КІК.

Інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку КІК

Умови, на підставі яких оподаткований прибуток КІК звільняється від оподаткування, відображаються у графі 28 Звіту про КІК шляхом проставляння позначки «Х» у відповідних графах 28.1–28.3, де передбачено перелік умов звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (зазначається одна або декілька причин).

Зокрема, одна з причин звільнення, що вказується в графі 28.3.1 «загальний сукупний дохід усіх КІК контролера із всіх джерел за даними фінансової звітності ≤ 2 мільйонам євро на кінець звітного періоду».

А під таким сукупним доходом, відповідно до фіскальної позиції, слід розуміти:

  • «Загальний сукупний дохід включає всі компоненти «прибутку або збитку» та «іншого сукупного доходу». Інший сукупний дохід містить статті доходів або витрат (включаючи коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають або дозволяють інші МСФЗ» - 4764/ІПК/99-00-24-03-03 ІПК від 20.12.2023.
  • «При розрахунку загального сукупного доходу усіх КІК слід враховувати обсяг доходу усіх КІК однієї контролюючої особи із усіх джерел за даними показників неконсолідованої фінансової звітності кожної КІК, який, зокрема, включатиме дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи.» - 447/ІПК/99-00-21-02-03 ІПК від 26.01.2024.

Суми дивідендів, отриманих КІК безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб

У графі 29 зазначається загальна сума дивідендів, отриманих КІК безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб. Зазначається перелік підконтрольних юридичних осіб, з їх повним найменуванням та кодом, із зазначенням загальної суми дивідендів, отриманих КІК, та розбивкою сум, отриманих безпосередньо чи опосередковано по кожній підконтрольній юридичній особі.

Суми прибутку КІК, що були фактично виплачені на користь контролера

У графі 30 зазначається сума прибутку КІК, що була фактично виплачена на користь контролера.

Перелік операцій КІК із пов’язаними нерезидентами та нерезидентами із переліків, затверджених КМУ відповідно до пп. 39.2.1.1–39.2.1.2 ПКУ

В графи 31-33 вносяться записи операцій (незалежно від суми, навіть дрібні на пару сотень EUR/USD) із пов’язаними особами-нерезидентами, із компаніями з низькоподаткових територій https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#Text (наприклад, Кіпр, Ірландія, Ліхтенштейн, Гонконг, тощо) та компаніями певних ОПФ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2017-%D0%BF#Text – (наприклад, LLC з американських штатів Делавер, Каліфорнія, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Техас, Флорида, чи компанії, зареєстровані у фрі-зонах ОАЕ). По кожній операції зазначаються: характеристика операції; назва компанії; податковий номер компанії; країна (територія). Інформація зазначається по кожній операції окремо, однак ні ПКУ, ні роз’яснення податкових органів не пояснюють, що саме вважається «операцією» - контракт в цілому чи окрема транзакція (специфікація) по цьому контракту, тощо.

Звертаю максимальну увагу на те, що графи 31-33 підлягають заповненню формально, незалежно, від обов’язку заповнення Додатку ТЦ з 2023.

Кількість працівників КІК станом на кінець звітного року

У графі 11 зазначається кількість працівників КІК станом на кінець звітного (податкового) року. При цьому, згідно з пп. 14.1.195 ПКУ, працівником вважається фізична особа, з якою укладено трудовий договір (контракт).

Інформація про суму прибутку КІК, отриманого від постійного представництва в Україні

У графі 34 зазначається сума прибутку КІК, отриманого від ПП в Україні, з найменуванням ПП та кодом платника податку. За наявності протягом звітного періоду більше одного ПП, від якого отримано суму прибутку, суми таких прибутків зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку по кожному ПП.

Сподіваюсь, що зазначена інформація буде корисна для заповнення Звітів про КІК за 2022-2023 в межах останнього місяця дедлайну для фізичних осіб.

Нагадую, що контролер може подавати звіти про КІК виключно через ЕК і з обов’язковим наданням копій фінансової звітності КІК на підтвердження зазначеної інформації. За відсутності можливості забезпечити своєчасно складання фінансових звітів до 01.05.2024, без жодних штрафів можна подавати Скорочений звіт про КІК за 2023, із обов’язковим поданням Повного звіту про КІК до 31.12.2024.