Інвестиції

Що таке довгострокові інвестиції?

Ірина Цимбалюк
Що таке довгострокові інвестиції

Довгострокові інвестиції — це вкладення у фінансові, матеріальні або нематеріальні активи з метою отримання прибутку чи зростання капіталу на ринку протягом тривалого періоду, що становить не менше одного року. Для того, щоб збільшити капітал або отримати дохід в майбутньому, необхідно вкласти кошти на довгий термін, враховуючи зростання вартості активів або отримання регулярного доходу від них. Розглянемо детальніше всі аспекти визначення довгострокових фінансових інвестицій.

Цілі і завдання довгострокових вкладень

Цілі і завдання довгострокових вкладень

Довгострокові фінансові інвестиції направлені на конкретні цілі:

 • Забезпечення фінансової стабільності в майбутньому. Довгострокові фінансові вкладення мають головну ціль — забезпечення доходу або капіталу для майбутнього використання, наприклад, на освіту, придбання нерухомості чи будь-які інші великі витрати.
 • Зростання капіталу. Довгострокові інвестори часто прагнуть отримати зростання вартості портфеля активів з часом. Це може відбуватися через підвищення цін на активи, дивіденди або прибуток від продажу активів.
 • Досягнення фінансових цілей. До них відносять: накопичення певної суми коштів, досягнення бажаного рівня доходу, створення фінансового резерву для подальших витрат тощо.

Обраний підхід до довгострокових вкладень повинен відповідати інвестиційним цілям, термінам та ризикам інвесторів, а також загальним фінансовим потребам й обставинам.

Які переваги довгострокових інвестицій

Які переваги довгострокових інвестицій

Серед переваг довгострокових інвестицій:

 • Зростання капіталу в майбутньому. Це особливо вигідно, оскільки протягом певного проміжку часу активи розвиваються та збільшують  вартість.
 • Створення нових можливостей для розширення виробництва. Інвестиції в нові підприємства, обладнання та інфраструктуру створюють додатковий потенціал для виробництва товарів і послуг.
 • Сприяння пенсійному накопиченню. Пенсійні заощадження акумулюються протягом довгого періоду, що призводить до значного збільшення вартості інвестиційного портфеля до пенсійного віку.
 • Зниження ризику. Вкладення в активи на довгий термін мають значно менший ступінь ризику.
 • Компаундування. Використовуючи принцип компаундування, отримані прибутки реінвестуються, що дозволяє капіталу зростати ще швидше.

Які недоліки довгострокових інвестицій

Які недоліки довгострокових інвестицій

Окрім переваг, довгострокові інвестиції мають і недоліки:

 • Менша ліквідність. Це означає, що інвестиції складніше продати перед закінченням терміну.
 • Потенційні обмеження росту. В деяких випадках присутні обмеження на потенційний інвестиційний зріст (особливо, якщо ринок вже досягнув насичення).
 • Вплив зміни цільових цін та обставин. Плани можуть змінюватися протягом тривалого періоду, що призводить до необхідності перегляду інвестиційної стратегії.

Низка недоліків підкреслює важливість ретельного обговорення інвестиційних стратегій та ризиків з фінансовим консультантом перед прийняттям рішення.

Різновиди довгострокових інвестицій

Різновиди довгострокових інвестицій

До довгострокових інвестицій належать різні форми інвестування в залежності від ризикового профілю та фінансових цілей інвестора.

Види довгострокових фінансових інвестицій можна представити за наступною класифікацією:

 1. Акції та облігації. Утримання цінних паперів протягом тривалого періоду приводить до отримання дивідендів (у випадку акцій) або відсотків (у випадку облігацій) та збільшення вартості з часом.
 2. Нерухомість. Довгострокові інвестиції в реноваційні проєкти в сфері нерухомості є одним із способів збільшення вартості або доходності нерухомості на тривалий період. Придбання житлових або комерційних об'єктів нерухомості з метою здачі в оренду або подальшого продажу в майбутньому приносить стабільний дохід та зростання вартості активу.
 3. Інфраструктурні проєкти. Вкладення коштів в інфраструктурні проєкти, такі як будівництво доріг, мостів, енергетичних об'єктів, є особливо вигідним з точки зору довгострокових інвестицій.
 4. Пенсійні та страхові фонди. Розміщення коштів у пенсійних або страхових фондах — вигідний спосіб здійснення довгострокових інвестицій. Зазвичай розподіляються кошти на різні види активів з метою отримання доходу в майбутньому, коли вкладення досягне максимального потенціалу.

Оцінка ефективності

Оцінка ефективності

Доцільність інвестування оцінюється за допомогою різних критеріїв:

 • Потенційний дохід. Прибутковість — це один з головних критеріїв оцінки доцільності інвестування. Інвестори оцінюють очікуваний прибуток від інвестицій, вкладених на тривалий період, як-от: дивіденди, відсотки, доходи від капіталовкладень та інші види прибутку.
 • Стійкість до ризику. Варто оцінювати ризики, пов'язані з довгостроковими інвестиціями (в тому числі — ринкові ризики, інфляційні, ризики зміни ставок).
 • Ліквідність. Вкрай важливо, щоб інвестиції були ліквідними (тобто їх можна швидко конвертувати в готівку). Довгострокові вкладення мають обмежену ліквідність.

Перелічені фактори слід врахувати під час прийняття рішення про довгострокове інвестування.

Як інвестувати в довгострокові активи — покрокова інструкція

Як інвестувати в довгострокові активи — покрокова інструкція

Інвестування в довгострокові активи — важлива стратегія для створення капіталу та досягнення фінансових цілей у майбутньому. Існує покрокова інструкція, згідно з якою варто інвестувати. Проте завжди рекомендується отримувати консультацію від фінансового консультанта, щоб вибрати оптимальний план дій.

1. Визначення фінансових цілей

Перш ніж розпочати інвестування, важливо чітко визначити фінансові цілі. Наприклад, пенсійне забезпечення, купівля будинку, оплата навчання тощо.

2. Аналіз фінансового стану

Далі варто перевірити поточну фінансову ситуацію (доходи, витрати, борги та наявні активи). Це допоможе зрозуміти, скільки коштів можна витратити на інвестування в довгострокові активи.

3. Розробка інвестиційного плану

Важливо створити інвестиційний план, що визначатиме цілі, рівень ризику та стратегію інвестування. Інвестиції завжди пов'язані з певним ризиком, тому необхідно періодично переглядати інвестиційний портфель, адаптувати його відповідно до зміни цілей, фінансового стану та ринкових умов.

4. Дослідження ринку

Дослідження ринку допомагає вивчати ринкове середовище та приймати кращі рішення з позиції бізнесу або інвестування. Важливою є й оцінка потенційних доходів, ризиків та інших факторів, які впливають на інвестиції.

5. Вибір інвестиційного портфеля

На основі плану та дослідження ринку обирається підходящий інвестиційний портфель. Він включає різні види активів для диверсифікації ризиків.

6. Відкриття інвестиційного рахунку

Відкриття інвестиційного рахунку дозволяє вам придбати різноманітні інвестиційні активи, такі як акції, облігації тощо.

7. Виконання покупок і моніторинг інвестицій

Після того, як інвестиційний рахунок буде готовий, можна здійснювати покупку вибраних активів та регулярно відстежувати розвиток.

Отже, довгострокові фінансові вкладення — це вигідний варіант, який дозволяє інвесторам створювати стабільні інвестиційні стратегії. Вони не потребують постійного моніторингу. Довгострокові інвестиції надають можливість збільшувати капітал протягом тривалого періоду. Через довготривалу природу цих вкладень інвестори можуть скористатися принципом зростання вартості активів з часом.

FAQ

Як заробити на довгострокових інвестиціях?

Наприклад, інвестування в облігації приносить стабільний дохід від відсотків, які виплачуються регулярно. Облігації є менш ризикованими, ніж акції, тому це привабливий варіант для тих, хто шукає постійний дохід.

Хто надає допомогу в довгостроковому інвестуванні?

Фінансові консультанти надають особисті консультації з фінансового планування та інвестування. Вони допомагають визначити фінансові цілі та створюють інвестиційний план, який відповідає потребам інвестора.

Які існують джерела фінансування довгострокових інвестицій?

Особисті заощадження, венчурний капітал, банківські кредити, випуск облігацій — основні джерела фінансування для довгострокових інвестицій.